Zoom · Miljö

Så stora är bankernas klimatavtryck, ”lovar saker långt bort”

SEB pekas i Fair finance guide ut som den bank som orsakar störst utsläpp med sin utlåning – bland annat genom att låna ut pengar till ny olja och gasutvinning.

Bankerna är nyckelspelare i klimatomställningen. Men enligt en ny rapport från Fair finance guide saknar Sveriges fem största banker tillräckliga omställningsplaner och orsakar dubbelt så stora utsläpp som Sverige territoriella utsläpp av växthusgaser.
– Man lovar saker långt bort, säger Jakop König, från Fair finance guide.

Fair finance guide har tillsammans med Naturskyddsföreningen återkommande släppt rapporter om hur stor del av svenska storbankers utlåning som går till fossila bolag. Nu har de valt att titta på hur stora utsläpp som bankernas totala utlåningsverksamhet orsakar.

– Jag blev ganska förvånad över att en stor del av bankernas utsläpp kommer från utlåningen till olja och gas, det är ju något som de länge har sagt är en väldigt liten del av deras utlåning. Men vår granskning visar att det utgör en väldigt stor del av deras klimatpåverkan, säger Jakob König.

Framförallt är det SEB, Swedbank och Danske bank som lånar ut pengar till olja och gas. Värst är SEB, där 57 procent av utsläppen kommer från den sektorn, ”trots att den bara utgör drygt två procent av bankens totala utlåning”.

– Klimatavtrycket förklaras inte av bankernas storlek, Handelsbanken är Sveriges största bank och de har lägst utsläpp, medan SCB har lägre utlåning. Men de har störst utsläpp, säger Jakop König.

”Liten oljerelaterad portfölj”

SEB skriver i en kommentar till rapporten att de förbundit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med målet att nå nettonollutsläpp år 2050 eller tidigare och att de har satt nettonollanpassade delmål till 2030 för sex sektorer, vilka täcker 77 procent av de finansierade utsläppen i bankens kreditportfölj.

Swedbank skriver i sin tur till Syre att bankens ”oljerelaterade portfölj är liten och den pågående minskningen och omstruktureringen av portföljen fortsätter”, samt att ”banken har ett mål till 2030 som är i linje med Parisavtalet”. Även Nordea pekar i en kommentar på en plan om att nå nettonollutsläpp med flera delmål, så också Danske bank.

– Vi har tagit del av Fair finance rapport och för oss på Danske bank är omställningen från en fossilberoende värld en prioriterad fråga där vi tillsammans med våra kunder i flera sektorer arbetar för att utfasningen ska ske på ett ordnat och hållbart sätt, skriver Anna Sundblad, bankens presschef i ett skriftligt uttalande till Syre.

Men Jakob König anser att granskningen de genomfört visar att alla storbankernas omställningsplaner är otillräckliga, för att kunna ligga i linje med Parisavtalet.

– Vi har gjort en checklista utifrån FN:s vägledande riktlinjer för vad en omställningsplan bör innehålla, då har vi tittat på sju olika kriterier och bankerna får underkänt på de allra flesta. Det är väldigt mycket rött, säger han. 

Saknas mål på kort sikt

Bland annat handlar det om att alla bankerna saknar utsläppsmål på kort sikt och inte endast mål som siktar på 2030 eller 2050, enligt rapporten. 

– Det här problemet ser vi överallt i politiken och i näringslivet. Att man lovar saker långt bort. Men det är ju en akut klimatkris där vi måste få ner utsläppen här och nu och vi måste göra det för att kunna nå målen senare.

Nordea skriver i en kommentar till Syre att banken har ett delmål till 2025 och att banken är den enda banken som har ett mål som ligger i linje med IPCCs rekommendation om att minska koldioxidutsläppen till 2030. Men målen till 2025, är inte tillräckligt, enligt Jakob Königer, då ”det inte är utsläppsreduktionsmål som man enligt FN:s rekommendationer ska ha”.

Tre banker lånar ut till ny fossil utvinning

Fair finance guides granskning visar också att endast Danske bank och Handelsbanken slutat låna ut pengar till bolag som utökar sin utvinning av fossila bränslen. Swedbank, SEB och Nordea som fortsatt låna ut pengar till fossil expansion, säger Jakob König, ”förstör möjligheten att nå klimatmålen på längre sikt” – och är därför på tvärs med målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, som bankerna förbundit sig att göra.

– Man möjliggör utvinning som kommer att fortgå långt efter att det här ska fasas ut.

Istället för att vara en del av problemet – måste bankerna bli en del av lösningen på klimatkrisen, vilket de inte är idag, enligt Königer.

– Då gäller det att man har tillräckliga mål och policies för vad företagen ska göra, säger han.

Syre söker Handelsbanken för en kommentar. Artikeln har uppdaterats med en rättelse.

De släpper ut mest

När det gäller hur mycket koldioxidekvivalenter per miljoner kronor som bankerna släpper ut, ligger SEB i topp med 19 miljoner ton. På andra plats kommer Danske bank med 10 miljoner ton. Swedbank hamnar på tredje plats med 8 miljoner ton, Nordea har 6 miljoner ton och Handelsbanken 3 miljoner ton. I topp räknat efter de största utsläppen från lån, är också SEB i topp med 34 miljoner ton. Nordea har 23 miljoner ton, Dansk-’e bank har 21 miljoner ton, Swedbank 14 miljoner ton och Handelsbanken har 8 miljoner ton..

Fair finance guide
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV