Radar · Djurrätt

Holländska vargar får skjutas med färgkulor

Hotfulla vargar i Nederländerna ska kunna skjutas med paintball.

En domstol i Utrecht godkänner att vargar som är "avvikande" och utgör "ett hot mot allmänhetens säkerhet" får skrämmas och märkas med så kallad paintball.

De nederländska vargarna finns i en nationalpark, och vissa av vargarna har visat en ökad aggressivitet mot människor. Efter en lång och intensiv debatt konstaterade domstolen att vargarna – speciellt då en hona – inte längre skyr dem som vill fotografera. Honan har dessutom börjat att attackera joggare och cyklister.

”Det faktum att en varg verkar vara mindre rädd för människor innebär inte att djuret inte längre är aggressivt och kan bita”, slog domstolen fast på onsdagen.

Det räcker inte längre att skrämma vargarna med skrik, inte heller pepparsprej fungerar.

”Det finns ingen annan tillfredsställande lösning än att skjuta vargen med en färgkulepistol”, skriver domstolen.

Vargen debatteras

Frågan om vargstammens storlek inom EU debatteras. EU-kommissionen föreslog i december att minska skyddsklassningen av varg. Enligt kommissionen finns det omkring 20 300 vargar inom unionens gränser, och dessa vargar dödar omkring 65 000 djur, främst får och getter, om året. Även nötkreatur, hästar och åsnor är villebråd för vargar.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är dessutom personligt drabbad, hennes ponnyhäst Dolly föll offer för en varg på familjens gods i norra Tyskland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV