Radar · Miljö

Reglering av fartygens giftutsläpp skjuts på framtiden

Marco Polo som gick på grund utanför Bleking har en skrubber installerad.

Genom att tvätta avgaser kan rederier klara tuffa utsläppskrav till luften. Men bidrar samtidigt till att miljögifter läcker ut i havsmiljön. Under ett toppmöte i London tryckte flera länder på för en reglering – men Syre kan berätta att försöket gick om intet.

Tunga eldningsoljor hör till sjötrafikens smutsigaste bränslen och kunde ha kastats på historiens skräphög – om det inte vore för ett kryphål i ett beslut från 2008. Då beslutade Internationella sjöfartsorganisationen IMO att svavelutsläppen behövde minska kraftigt. Men lät rederierna själva bestämma hur det skulle gå till. Här kom den uppfinning som nu pekats ut som en potentiell miljöbomb in i bilden – skrubbern. Tekniken gör det möjligt att spraya avgaserna med små vattendroppar så att svavlet minskar kraftigt. På så sätt har rederier utrustade med skrubbrar kunnat fortsätta köpa billig tjockolja – och ändå klara miljökraven. Sedan beslutet om att fasa ut svavelutsläppen har antalet installerade skrubbrar skjutit i höjden – och därmed också utsläppen av deras tvättvatten. 

Ska regleras – men beslut dröjer

Kruxet är att tvättvattnet innehåller en mängd gifter och näringsämnen. Efter att forskare slagit larm har ett arbete påbörjats inom Internationella sjöfartsorganisationen för att reglera tekniken i MARPOL, den konvention som ska förhindra utsläpp av havsföroreningar från fartyg. I samband med ett av IMO:s miljökommittémöten 2021, togs de första stegen för att reglera utsläppen.

Inför det uppföljande mötet som ägde rum i London i veckan, var det skarpaste förslaget att stater måste reglera utsläppen inom deras territorialvatten, ”med minimikrav”. Men mötet PPR11, en underkommitté till IMO:s miljökommitté, lyckades inte föra frågan framåt. ”En besvikelse ifrån svenskt perspektiv”, uppger Helén Johansson, delegationsledare på Transportstyrelsen, som är den myndighet som förhandlar för Sverige inom IMO. 

”Det finns i dagsläget för olika syn på om/hur frågan ska regleras. Planen är nu att bjuda in intresserade att skicka förslag till PPR 12 (2025) och att fortsätta diskussionen då. Frågan lever alltså fortfarande men det behöver troligen tas fram kompromisser som fler kan acceptera för att det ska bli någon reglering i MARPOL, som det ser ut i dagsläget,” skriver hon till Syre.

Enligt Helén Johansson ifrågasattes det vetenskapliga underlaget under mötet. Något även Eelco Leemans, teknisk rådgivare på miljöorganisationen Clean Arctic Alliance, framhåller. Även han beklagar att mötet inte tog något beslut.

Medan parterna inom sjöfartsindustrin och oljeindustrin hävdade att skrubbrar är ”OK”, motsatte sig flera medlemsstater och miljögrupper detta gamla och trötta narrativ, som bygger på 1900-talsmyten att ”lösningen på föroreningar är utspädning,” säger han i ett uttalande.

Men Sverige behöver inte invänta ett beslut inom IMO för att själva förbjuda utsläpp av skrubbervatten inom nationellt vatten. Det har flera länder redan genomfört och något både Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit. Enligt Helén Johansson pågår också ett arbete för ett sådant förbud i Sverige.