Radar

Fulla frysar hotar Naturhistoriskas samlingar

Naturhistoriska riksmuseet har en av världens äldsta samlingar av prover från vilda djur.

Frysarna på Naturhistoriska riksmuseet är snart fulla. Nu riskerar en av världens äldsta samlingar av prover från vilda djur att gå förlorad, skriver SvD.

I Miljöprovbanken finns runt 460 000 prover, de flesta från djur, som samlats in sedan 1960-talet. Varje år tillkommer nya.

Anna Nilsson, avdelningschef på museet, bedömer att utrymmena kommer att vara fulla om två år.

Miljöprovbanken hade bland annat stor betydelse när havsörnarna höll på att dö ut på 1970- och 80-talet. Med hjälp av analyser av ägg och fjädrar som fanns sparade kunde man se att miljögifterna PCB och DDT ökat.

Eftersom ingen vet vilka miljögifter man vill leta efter om 10, 20 år är det viktigt att proverna finns kvar, förklarar Anna Nilsson.

Under julhelgen förlorade både zoologiska institutionen i Lund och Karolinska institutet i Stockholm viktiga prover när frysar slutade fungera.

– Det får bara inte hända med Miljöprovbanken, säger Anna Nilsson.