Radar · Djurrätt

Forskare prisas för djurfritt preparat – ”bra för forskning och djur” 

"Målet är möjligheten för bra forskning för mänsklighetens bästa och för djurens bästa", säger professorn Stina Oredsson.

Forskaren Stina Oredsson har tagit fram en näringslösning som gör att celler kan odlas utan användning av djurprodukter. I morgon, den 24 mars, uppmärksammas hon med priset Årets djurvän, som delas ut av föreningen Djurskyddet snapphanen.

För att odla mänskliga celler krävs olika komponenter och proteiner.

Cellodling innebär att celler odlas utanför kroppen. Celler tas från till exempel en tumör och odlas i ett näringsmedium utanför kroppen.

– Den vanligaste tillsatsen till näringsmediet är en produkt från kalvfoster så kallat kalvfosterserum eller fetal kalvserum. Detta introducerades 1958 och forskare fortsätter tyvärr att använda det trots stora etiska och vetenskapliga problem, säger Stina Oredsson, professor emerita vid Biologiska institutionen i Lund.

Nu har hennes forskargrupp tagit fram ett cellodlingsmedium som har mänskliga proteiner. Det är framtaget med vedertagen genteknik.

– Vi vet trots allt vilka proteiner som är de viktigaste i fetalt kalvserum för att celler ska trivas i en miljö utanför kroppen. Den kunskapen har vi utnyttjat och satt ihop ett cellodlingsmedium med kända komponenter, säger hon.

”Inte strikta djurskyddsregler”

Hon uppger att drivkraften till att hitta ett djurfritt preparat har varit etiska och
vetenskapliga.

– Insamlandet av serum på ofödda kalvar sker på ett sätt som inte försäkrar att det inte sker djurplågeri. Detta är allvarligt och måste komma upp till ytan! Det fetala kalvserumet är en biprodukt av köttindustrin och omfattas inte av strikta djurskyddsregler. Men det finns allvarliga vetenskapliga problem också, säger Stina Oredsson.

Hon radar upp flera exempel som är utmaningar med kalvserumet; som till exempel förekomsten av virus och bakterier samt förekomst av gifter.

– Det ger inte en miljö som motsvarar den som finns i den mänskliga kroppen. Egentligen lite galet att forskare använder det för odling av mänskliga celler 2024.

Hennes forskning har till huvuddelen finansierats av stiftelsen Forska utan djurförsök, som samlar in medel genom gåvor och arv för att sedan dela ut i anslag till universitet och myndigheter.

Prisas nu som Skånes djurvän

Forskningen har publicerats i Toxicology Reports och nu läggs den ut fri att använda.

– Vi har publicerat receptet helt öppet så att många forskare ska kunna använda det och vi hoppas att många företag ska producera det för att det ska bli ett bra pris. Det är inte mycket dyrare än att använda fetalt kalvserum som tillsats, säger Stina Oredsson. 

Den 24 mars får hon priset Skånes Djurvän, av föreningen Djurskyddet snapphanen, med motiveringen: ”I många år har hon arbetat för att minska användningen av djur inom den medicinska forskningen”.

– Uppmärksamheten ger en möjlighet att informera om att möjligheten att odla celler utan användning av djurprodukter. Det handlar inte bara om fetalt kalvserum utan om fler produkter som är behäftade med djurplågeri, säger hon.