Radar · Utrikes

Stöd till nazistparti stoppas i Tyskland

Die Heimats partiledare Frank Franz, här vid en tidigare förhandling i författningsdomstolen i Karlsruhe där den beslutade att inte förbjuda partiet, som då ännu hette NPD.

Ett nazistparti i Tyskland kommer inte längre att få något statligt partistöd.

Den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe har beslutat att Die Heimat (ungefär: Hembygden) bedriver en politik som går på tvärs med grundlagen. Die Heimat hette fram till och med förra året Tysklands nationaldemokratiska parti (NPD).

Domstolen pekar på partiets ”rasistiska och särskilt antimuslimska, antisemitiska och antiromska” hållning och konstaterar att det har passerat en tröskel där det inte bara motsätter sig ”den fria demokratiska samhällsordningen” utan också verkar för att omkullkasta den.

Domstolsbeslutet innebär att nazistpartiet inte kommer att få det statliga partibidraget under kommande sex år.

Vid ett försök 2017 att helt förbjuda partiet bedömde författningsdomstolen att det inte utgjorde ett tillräckligt hot mot Tyskland.

Beslutet om partistödet fattas i ett läge där hundratusentals människor i Tyskland har demonstrerat mot ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland (AFD), sedan det avslöjats att partiföreträdare hållit ett ljusskyggt möte för att diskutera möjligheterna att tvångsförvisa miljontals människor ur Tyskland.

AFD följs aktivt av det tyska författningsskyddet, som noga granskar extremistiska tendenser i Tyskland. Dess ungdomsförbund har redan stämplats som extremistiskt och röster har höjts för att detta bör omfatta även moderpartiet.