Radar · Miljö

Ny årlig rapport visar miljösiffror på tydligt sätt

En av de sifferuppgifter som rapporten lyfter är mängden glasål (ålyngel) som kommer till Nordsjön från Sargassohavet varje år.

Naturskyddsföreningen har lanserat rapporten Miljön i siffror 2024, en rapport som på ett tydligt sätt lyfter offentlig statistik om klimat och miljö på ett och samma ställe.

– Det kan vara väldigt svårt att hitta i statistikdjungeln kring klimat- och miljöfrågor. Samtidigt finns det aktörer som försöker skapa tvivel och sprida myter. Vi vill med vår nya rapport ”Miljön i siffror” bidra till en mer kunskapsbaserad debatt, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Uppgifterna är alla hämtade från olika offentliga källor och kommer att uppdateras varje år. Några exempel på siffror som lyfts i rapporten är koldioxidhalten i luften (421 ppm förra året), mängden glasål som kommer till Nordsjön (0,5 procent av mängden som uppmättes för 50 år sedan), samt klimatskadliga subventioner (minst 31 miljarder under 2023). Den sistnämnda siffran sätts i relation till regeringens totala miljöbudget som ligger på 19,3 miljarder. Med andra ord gick det förra året ut (minst) 11 miljarder mer i statliga subventioner som skadar klimatet än vad det gjorde för att värna om miljön i miljöbudgeten. 

– Vi hoppas att vår rapport Miljön i siffror kan vara ett hjälpmedel när människor fattar beslut – både privat och på jobbet. Det är bråttom för oss att ställa om, och för att klara det måste vi också veta vad som gäller och enkelt kunna ta reda på fakta på ett enkelt och lättillgängligt sätt, säger Beatrice Rindevall.

Alla siffrorna i rapporten hittar du här.