Radar · Fred

Clowner uppmanade politiker att agera för fred i Gaza

Clowner utan gränser höll en fredsmanifestation utanför riksdagen under tisdagen.

Clowner, artister och kulturaktörer deltog under tisdagen i Clowner utan gränsers fredsmanifestation utanför riksdagen. Syftet var att uppmärksamma behovet av en omedelbar vapenvila i Gaza och att uppmana de svenska politikerna att göra mer.

– Situationen i Gaza är en humanitär katastrof. Barnen som dödas idag hade överlevt om vapenvila hade införts igår. Alla barn, de i Palestina, de i Israel, och alla andra barn i världens krigs- och konfliktområden har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Sverige har historiskt varit en tydlig röst för fred i det internationella samfundet och Clowner utan Gränser kräver att våra politiker gör mer för vapenvila i Gaza. Fred är möjligt, men det är något vi aktivt måste välja och arbeta för, säger Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare för Clowner utan Gränser, i ett pressmeddelande

Manifestationen skedde samband med att utrikesminister Tobias Billström utfrågades i riksdagen om Sveriges ansvar för att få stopp på kriget i Gaza.

Under utfrågningen sa Tobias Billström bland annat att regeringen fördömer attacker mot sjukhus och civila och att ”det mänskliga lidandet är enormt på båda sidor”. 

Samtidigt menade han att dialog med Israel är vägen framåt. 

– Regeringen stöder inte, liksom EU, bojkott av eller sanktioner mot Israel. Vi tror på dialog och anser att en god bilateral relation där vi kan tala både om fördjupat samarbete och framföra kritik i svåra frågor är vägen framåt.

Inte heller ett vapenembargo verkar aktuellt enligt Billström. 

– Sverige har en restriktiv syn på export av krigsmateriel. Det är Inspektionen för strategiska produkter som är behörig tillsyns- och tillståndsmyndighet, och ISP gör en helhetsbedömning i varje enskilt ärende, meddelade han under utfrågningen. 

Clowner utan Gränser är en av de organisationer som bedriver verksamhet i Palestina. Sedan 2019 driver de programmet Creative Arts for Peace and Equality, som ska stärka flickor och kvinnors mentala hälsa, fred och jämställdhet. Det delfinansieras av Folke Bernadotteakademin och ForumCiv genom Sida, men finansieringen har pausats då regeringen har tillsatt en översyn för att säkerställa att inga svenska biståndspengar har gått till Hamas terrorverksamhet. Översynen ska vara klar i februari, men en delrapport som Sida gjort visar att man inte funnit några kopplingar mellan Hamas och svenskt bistånd.