Radar · Utrikes

Brittiska överhuset fördröjer asylläger i Rwanda

Den brittiska regeringens planer på att skicka asylsökande till Rwanda fördröjs efter en omröstning i det brittiska parlamentets överhus.

214 mot 171 röstade för en fördröjning i överhuset, House of Lords, där ledamöterna inte är folkvalda och de konservativa saknar majoritet.

Det innebär att godkännandet av avtalet med det östafrikanska landet skjuts upp tills den brittiska regeringen har visat att Rwanda är ett säkert land för migranter som deporteras dit.

Storbritanniens premiärminister lyckades lotsa igenom det kontroversiella lagförslaget i det brittiska underhuset i förra veckan. Det var då andra gången som underhuset godkände förslaget, denna gång något omarbetat, sedan den brittiska högsta domstolen först underkänt deportering av asylsökande till Rwanda med hänsyn till internationell rätt.

Om det nu omarbetade förslaget antas måste domstolar behandla Rwanda som ett säkert tredjeland.

Överhuset, där ledamöter uttryckt oro att mänskliga rättigheter och flyktinglagar inte efterlevs, har inte makt att stoppa förslaget men måndagens omröstning utkräver svar från regeringen.

Syftet med asylavtalet med Rwanda är i första hand att avskräcka migranter att ta sig till Storbritannien över Engelska kanalen i små båtar.