Radar · Djurrätt

WWF: ”Satsa på förebyggande åtgärder i stället för licensjakt på lodjur”

Den fridlysta lodjurspopulationen måste hanteras med stor försiktighet, menar WWF.

Den 1 mars inleds årets licensjakt på lodjur. Totalt 143 djur får skjutas enligt Länsstyrelsernas beslut. Det är en tydlig minskning från ifjol när 201 fick skjutas.

Världsnaturfonden, WWF Sverige är positiva till att kvoten minskas men vill hellre se satsningar på förebyggande åtgärder för att minska skador på tamdjur än licensjakt.

”Det är självklart att staten måste kompensera för förebyggande åtgärder och ersätta skador som orsakas av stora rovdjur. Staten måste också bidra till mer forskning inom området”, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF, i ett pressmeddelande.

Ett exempel man ger på förebyggande åtgärder är smarta viltkameror som varnar för stora rovdjur. De ska kunna hjälpa tamdjurshållning där djuren betar fritt över ett större område.

För hundra år sedan var lodjuret nästan utrotat i Sverige men i dag beräknar man att det finns cirka 1 400 individer i landet.

Lodjuret är det rovdjur som dödar flest renar i norra Sverige, hur många är dock oklart. Vad gäller angrepp på andra tamdjur så står lodjuret för klart färre, ungefär 100 om året, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta: Lodjur och jakt

Lodjuret är Europas största kattdjur och finns i stora delar av Sverige utom på Öland och Gotland. Arten är fridlyst och klassas som sårbar enligt den svenska rödlistan 2020.

Lodjurets huvudsakliga bytesdjur i söder är rådjur. I norra Sverige är ren ett viktigt bytesdjur och lodjur har en stark påverkan på rennäringen. Skyddsjakt används därför oftare där än i södra Sverige.

För att reglera antalet lodjur och förebygga skador på tamdjur och renar tillåts skyddsjakt och viss licensjakt på lodjur under strikt kontrollerade former, om förutsättningarna för jakten uppfylls.

Naturvårdsverket kan delegera rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i de förvaltningsområden som överstiger sin fastställda miniminivå.

Årets lodjursjakt varar från 1 till 31 mars i södra och mellersta Sverige och till 15 april i norr.

Källa: Naturvårdsverket, WWF