Glöd

Grönt och hållbart har blivit ett innehållslöst mantra

Grönfinken är grön på riktigt.

Att krydda språket med ord som ”grön” och ”hållbar” är mest ett sätt för partier och företag att framstå som klimatvänliga. Men orden säger ganska lite om vad det egentligen är man vill göra, menar Annika Rullgård.

Ett ord som ständigt dyker upp så snart klimatet och miljöförstörelsen kommer på tal är ”hållbar” och då så gott som alltid tillsammans med orden ”grön”och ”förnyelsebar”. Dessa ord har använts så ofta att de har blivit ett innehållslöst mantra. Kanske finns det på datorn hos folkvalda, myndigheter, näringslivet och massmedia en tangent som automatiskt lägger in orden ”grön, hållbar och förnyelsebar” i vilken text som helst så snart någon nuddar vid den.

Ordet ”grön” hörs varje gång som någon vill ge sitt företag eller parti en klimatvänlig framtoning. Att säga ”grön” i tid och otid visar bara att vederbörande har tagit plats i den gröna papegojkören utan att för den skull fundera över varför. Gruvor och avfall gynnar inte naturens grönska. Snälla ni, låt ”grön” vara reserverat för ord som ”vårgrönska”, ”grönfink” och ”grönsaker”.

Men ”förnyelsebar” då? Den enda energikällan som kan sägas vara oändlig är solen. Energin från solen måste dock göras om till någon energiform som kan användas av människan. Solenergin blir till vindar som kan driva vindkraftverk. Vindarna är förnyelsebara för det kommer blåsa åt ena eller andra hållet så länge solen finns kvar, det vill säga några miljarder år. Dock, de råvaror, som behövs för att bygga vindkraftverk, finns endast i ändliga mängder och kommer förr eller senare att ta slut men till dess leder vindkraftverken till fler gruvor och stora mängder avfall. Samma gäller för råvarorna för solcellsanläggningar.

Vad betyder egentligen ”hållbar”? Jag har slagit upp hållbar i Norstedts stora svenska ordbok för att se om det finns någon betydelse för ”hållbar” som jag inte känner till. Men tyvärr, där står ”tillräckligt stadig i sin uppbyggnad för att stå emot påfrestningar och då mest om tillverkade saker som leksaker och matvaror eller i överförd betydelse om något som är logiskt korrekt eller tillfredsställande”.

För att förvissa mig om att ”hållbar” på engelska, ”sustainable”, inte har någon bredare betydelse slog jag upp ordet i Websters ordbok. Där finns olika betydelser för ”sustainable” men som i den svenska ordboken finns inga betydelser som täcker tid och rum i den omfattning som är nödvändig för att rädda det som lever på Jorden från undergång om inte tillväxten bromsas omgående för att hindra att naturen utarmas och belamras av avfall.

Det synes som att folkvalda, myndigheter, näringsliv och massmedia tror, att för att rädda Jorden räcker det att tillverka bilar och vindkraftverk hållbart, det vill säga ”tillräckligt stadigt i sin uppbyggnad för att stå emot påfrestningar och då mest om tillverkade saker som leksaker och matvaror”. Kanske tror de att mer vindkraftverk och mer elbilar kommer att rädda Jorden undan en katastrof för allt som lever bara bilar och vindkraftverk byggs på ett stadigt sätt.

Nej, använder man ordet ”hållbar” måste man ange tiden för hur länge något är hållbart. Gäller utfästelsen om hållbart en vecka, ett år, ett decennium, ett sekel, ett millennium eller längre? För en ost räcker det med en vecka men det är fråga om millennier för att ge kommande generationer möjlighet till ett drägligt liv.

När jag ser små barn känner jag vanmakt över att de, när de växer upp, kommer att möta en värld, som vi, som är vuxna nu, har förött med överkonsumtion av både varor och energi. Jag ber alla vuxna, att ta ansvar för kommande generationer under tusentals år framåt genom att snarast ändra sin livsstil så att både ung och gammal får fortsätta att glädjas åt grönfinkarna och grönsiskorna i vårgrönskan.