Radar · Basinkomst

Blev pizzaberoende av basinkomst ”bättre än crack” 

En av ungdomarna som fick basinkomst blev lite knubbig eftersom han slutade med crack och blev "beroende" av hämtmat istället, enligt hans stödperson.

En ungdom gick över från marijuana till kokain efter att ha fått basinkomst. Men många andra använde pengarna – motsvarande nästan 21 000 kr i månaden, till att förbättra sin framtid, visar en preliminär utvärdering av basinkomstprojektet i Wales.

Under torsdagen kom en första utvärdering av den pilotstudie om basinkomst som pågår i Wales och som går ut på att ge en summa pengar till unga som växt upp i familjehem eller andra boenden i samhällets regi.

Varje månad får deltagarna i projektet 1 600 pund (motsvarande ungefär 20 945 kronor) före skatt utan att det ställs krav på att söka arbete eller hur pengarna ska användas. Projektet kommer pågå i två års tid.

Många av ungdomarna får en ökad framtidstro, beskriver stödpersonerna som arbetar med de unga. En del väljer att omskola sig, börja jobba och umgås med jämnåriga. En person reser på semester för första gången i sitt liv. Några väljer att spara pengarna, bland annat för att kunna ta körkort.

Pizza framför crack

En del av stödpersonerna uttrycker dock oro över att särskilt utsatta ungdomar ska utnyttjas eller få det sämre på grund av basinkomsten.

En ungdom gick exempelvis över till tyngre droger, från marijuana till kokain, på grund av de extra pengarna, enligt en personal. Vissa unga lägger också mycket av basinkomsten på alkohol. 

Samtidigt finns exempel på en ungdom som slutat med crack och i stället köper snabbmat för basinkomsten.

”Jag föredrar att han är beroende av pizza än crack, så jag är helt för detta”,  säger stödpersonen som intervjuas i rapporten.

Överlag är det bara ett fåtal som rapporterar att pengarna gått till droger eller alkohol. Ett antal stödpersoner hade befarat att det skulle hända, men säger sedan att det inte verkar ha skett, skriver rapportförfattarna, som tillägger att de kommer fortsätta att undersöka just denna fråga framöver.

Dessutom kommer de vara vaksamma kring att pengarna delas ut villkorslöst. Vissa av de ungas stödpersoner tyckte sig märka att ungdomarna blev mindre engagerade i jobb och studier efter att de börjat få basinkomst.

Lägsta levnadsnivå

I rapporten tas upp att en tredjedel av ungdomarna i pilotstudien varken jobbade eller studerade innan studien startade.

Efter skatt blir den basinkomst de unga får i handen 1280 pund, vilket motsvarar ungefär 16 760 kronor. Nivån på basinkomsten är satt i linje med den lägsta levnadsnivå, som ska täcka hyra, kläder, räkningar och mat.

Mottagarna kan välja att antingen få hela basinkomsten en gång i månaden eller halva beloppet två gånger i månaden. De kan också välja att boendekostnaden betalas direkt till hyresvärden från basinkomsten. Förutom basinkomsten har de unga också rätt till budgetrådgivning inom ramen för pilotstudien. 

Den slutgiltiga utvärderingen blir klar 2027, och kommer då innehålla kvantitativa resultat.