Radar · Inrikes

62 000 personer knyts till gängkriminalitet

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet presenteras.

Runt 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk i Sverige och ytterligare 48 000 kopplas till gängen, enligt polisens nya kartläggning.
– Över 5 400 personer under 18 år, säger rikspolischef Petra Lundh.

I den större gruppen med koppling till gängkriminalitet ingår enligt polisens definition personer som de senaste två åren misstänkts för brott eller förekommer i underrättelser om brott tillsammans med aktivt gängkriminella.

Där finns också individer som upplåtit sina bostäder till förvaring av narkotika eller hanterat pengar åt gängkriminella.

Runt 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk i Sverige och ytterligare 48 000 kopplas till gängen, enligt polisens nya kartläggning.

– Vi talar om en systemhotande brottslighet med stort våldskapital som tystar vittnen, hotar socialsekreterare, infiltrerar myndigheter och politiska partier, som handlar med narkotika, som bedrar äldre och våra välfärdssystem, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Han pekar också på att Sverige skiljer ut sig från övriga Europa på ett negativt sätt när det kommer till gängkriminalitet.

Brer ut sig

Rikspolischef Petra Lundh, som också deltar vid pressträffen, konstaterar att brottsligheten är ett hot mot hela det svenska samhället.

– Våldet är det mest synliga symtomet på organiserad brottslighet, men under våldet brer brottsligheten ut sig, säger hon.

För att räknas som kopplad till gängkriminalitet ska man kunna kopplas till minst två aktiva personer. Detta för att polisen velat sålla bort flickvänner och andra anhöriga, enligt Lundh.

– I genomsnitt har personerna koppling till sex aktiva personer. Merparten av dem bedöms delta i brottslig verksamhet, i huvudsak narkotikahandel.

Medelåldern för de aktiva är 28 år. Bland dem finns 1 700 personer under 18 år och ytterligare 3 700 personer under 18 år har koppling till kriminella nätverk.

2 000 ledare

Kartläggningen visar att 88 procent av de aktiva i nätverken är svenska medborgare, varav åtta procent har dubbelt medborgarskap.

Polisen delar in de aktivt gängkriminella i olika roller, däribland strategiska aktörer som ”styr och leder” den brottsliga verksamheten. Där bedöms 2 000 personer ingå.

Äldre kriminella styr i regel över yngre. Runt 95 procent av de aktiva är män och fem procent kvinnor. Bland personerna med koppling till gängen är andelen kvinnor 19 procent.

Polisen har tidigare kommunicerat att 30 000 personer kan kopplas till gängvåldet. Den senaste kartläggningen har gjorts med ett ”bredare perspektiv” och siffrorna är enligt polisen inte jämförbara.