Radar · Inrikes

E6:an vid Stenungsund kan öppnas tidigare än väntat

E6:an vid Stenungsund har varit helt stängd för trafik sedan det stora skredet i september förra året. Nu meddelar Trafikverket att man kommer kunna öppna vägen för trafik igen redan i sommar, betydligt tidigare än man trott. 

– Vi ligger bra till med arbetet och nu när grundläggningen ute i skredområdet börjar bli klar kan vi därför revidera vår tidplan, säger projektchef Daniel Svensson i ett pressmeddelande

Den första prognosen var att vägen skulle kunna återöppnas för trafik någon gång under hösten eller till årsskiftet 2024-2025. Men omledningsvägnätet på väg 650 och E45 har varit högt belastat sedan skredet inträffade.

– Att släppa på trafik på E6 så snart som möjligt är vår högsta prioritet. Vi är glada över att vi inte bara håller tidplanen utan ligger före i tid, säger Daniel Svensson.

Vägen i sin helhet kommer att vara klar till årsskiftet 2024-2025. Arbeten med att färdigställa sidoområden och ramper kommer att pågå under hösten. Under 2025 kommer Trafikverket att återuppta arbetet för att lägga den sista asfaltsbeläggningen, det så kallade slitlagret.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV