Radar · Miljö

Ny forskning: Avloppsslam som förbränns ger miljövinster

En ny avhandling från Örebro universitet visar på fördelarna med att förbränna avloppsslam innan det används som gödningsmedel, vilket enligt forskaren Charlotte Nilsson kan göra återvinningen av fosfor enklare och mer miljövänlig.

– Det minskar risken för att tungmetaller, läkemedelsrester och PFAS sprids på våra åkrar, säger hon till Landets fria tidning.

Det Charlotte Nilsson undersökt i sin avhandling, Phosphorus recovery from sewage sludge: Implications of incineration and enrichment potential of produced ashes, är avloppsslam från tio kommunala reningsverk runt Mälardalen. Där hon först torkat slammet och sedan eldat det i en förbränningsugn. Varefter hon analyserat ämnena i slammet före och efter förbränningen och där egenskaperna i fosforn förändras av förbränningen och gör att det både enklare att återvinna fosforn och att separera den från farliga ämnen. 

– När man däremot bränner slammet omlagras de till kalciumfosfater, vilket är samma form som i dag bryts och som används i framställningen av fosfor, säger Charlotte Nilsson.

Fosfor är en ändlig resurs som håller på att ta slut. Att återvinna fosfor från avloppsslam skulle minska beroendet av gruvbrytning och främja en mer hållbar resursanvändning, enligt Charlotte Nilsson.

– Att öka återvinningen av fosfor är nödvändigt för att kunna producera tillräckligt med mat för världens växande befolkningen, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV