Radar · Politik

Humanisterna vann – blir trossamfund

Förbundet Humanisterna godkänns som trossamfund. Detta efter en dom i förvaltningsrätten från i förra veckan, 18 januari. Det uppger förbundet i ett pressmeddelande i dag måndag. I domen fastslår förvaltningsrätten i Stockholm att Humanisterna bedriver verksamhet som fyller samma funktion som religiös verksamhet och därför ska godkännas som trossamfund.

Efter en utdragen process kan Humanisterna idag glädjas åt registrering som trossamfund. Kammarkollegiet avslog initialt Humanisternas ansökan, men ändrade sedan uppfattning när ärendet överklagades till Förvaltningsrätten, står det i pressmeddelandet.

– Dagens besked är ett steg på vägen till att den svenska staten blir sekulär och livsåskådningsneutral på riktigt. Humanisterna är ett livsåskådningssamfund, likt religiösa trossamfund, men har i alla tider nekats delaktighet i trossamfundsdialoger och statligt stöd, eftersom vi saknar gudstro, säger Humanisternas ordförande, David Rönnegard, i en kommentar och fortsätter:

– En sekulär stat ska inte särbehandla olika livsåskådningar, och Humanisterna välkomnar att den sekulära humanismen får vara del av den bredare gemenskapen.

Ovan. Två sidor ur domen från förvaltningsrätten i Stockholm, (mål nr: 5180-23).