Radar · Integritet

Vill kontrollera fler anställda i polisregister

Regeringen vill utreda om kommunerna ska få större möjlighet att kontrollera anställda mot polisregister.

Enligt regeringen finns en risk att gängkopplade söker jobb i kommunerna för att få tag på information eller påverka beslut.

”Det handlar bland annat om infiltration och otillåten påverkan, och behovet av att öka motståndskraften mot detta är stort”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Regeringen vill att utredaren undersöker om kommunerna ska kunna kontrollera om anställda eller personer som håller på att rekryteras har gjort sig skyldiga till eller misstänks för brott.

Det handlar alltså om att kontrollera inte bara mot belastningsregistret utan även misstankeregistret.

Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober i år. Utredare blir Charlotte Svensson, som på torsdagen tvingades lämna sin tjänst som generaldirektör på Tullverket.