Radar · Utrikes

Sverige skickar militär till Röda havet

Oljetankern Marlin Luanda attackerades 24 januari i Röda havet.

Sverige kommer att skicka militär personal till en insats i Röda havet.
Det handlar inledningsvis om fyra stabsofficerare. Försvarsministern utesluter inte att det även kan bli tal om en väpnad styrka.

Regeringen har tidigare meddelat att man vill delta i både en EU-insats och en USA-ledd insats i Röda havet för att skydda den civila sjöfarten från attacker.

Nu kommer beskedet att regeringen skickar militär personal till EU-insatsen, som går under namnet Aspides, avslöjar försvarsminister Pål Jonson (M) till TT.

– Det här är viktigt. EU har agerat snabbt för att i olika former skydda sjöfart i Röda havet, och det är viktigt för ett land som Sverige som är exportberoende med säkra sjöfartsleder.

Det handlar om fyra stabsofficerare som kan ingå i olika ledningsfunktioner. Antalet kan skalas upp till tio stycken.

Tyskland och Belgien bidrar med varsin fregatt.

Operationen är en så kallad defensiv insats med högkvarter på Grekland som ska ledas av flottiljamiral Vasilios Griparis. Den omfattar områden som Persiska viken, Röda havet, Hormuzsundet och Adenviken.

Den ska samarbeta med den USA-ledda insatsen, som går under namnet Prosperity Guardian, och även ett internationellt samarbete kallat Combined Maritime Forces.

Beslutet om att skicka stabsofficerare kan regeringen fatta på egen hand. Om det hade varit tal om en väpnad styrka så hade man behövt riksdagens stöd.

Socialdemokraterna har tidigare ställt sig skeptiska till en militär insats och pekat på risken att operationerna i Röda havet sammanblandas och att Sverige dras in i ett storkrig.