Radar · Djurrätt

Regeringen vill få jägare att jaga mer vildsvin

Regeringen önskar att fler skulle jaga vildsvin för att få ned populationen, särskilt efter förra årets utbrott av afrikansk svinpest.

Det finns för många vildsvin i Sverige. Det tycker regeringen som har gett Naturvårdsverket ett uppdrag att ta fram en plan på hur man kan minska stammen. Bland annat vill man locka fler att jaga vildsvinen.

Naturvårdsverket ska analysera hur man kan underlätta för vildsvinsjakt, hitta metoder för inventering och lära sig mer om de olika fångstredskap som användes vid jakten under höstens utbrott av afrikansk svinpest.

En del av planen är att hitta nya sätt att locka till jakt av vildsvin, samt att göra vildsvinskött mer attraktivt “i linje med livsmedelsstrategins övergripande mål”.

– Dagens beslut är viktigt, både med hänsyn till eventuella utbrott av afrikansk svinpest och till de skador en tät vildsvinsstam orsakar i jordbruket och trafiken. Genom det här uppdraget vill regeringen snabbt få fram fler förslag på effektiva verktyg, däribland hur incitamenten till jakt kan öka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.