Radar · Basinkomst

Allvarligt sjuka missar pengar de har rätt till

En man bär ett armband där det står "Fuck cancer".

De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Detta trots att de sannolikt hade tjänat på att ta ut pensionen så snabbt som möjligt, visar en ny studie från IFAU.

I flera tjänstepensionsavtal finns möjligheten att vid 65-årsåldern göra ett aktivt val att ta ut tjänstepensionen under en begränsad tidsperiod på till exempel 5 eller 10 år, i stället för att få en mindre summa under resten av livet. 

I en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar forskarna att 7 av 10 som fått ett allvarligt cancerbesked valde att ta ut tjänstepensionen resten av livet.

Detta trots att det hade varit betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt att välja en kort utbetalningstid istället för en lång. 

En viktig förklaring tros vara att livsvarig utbetalning är det förvalda alternativet.

– Många blir kvar i ett förvalt alternativ mer eller mindre omedvetet, säger Johannes Hagen som är en av flera rapportförfattare, i ett pressmeddelande. 

– En annan förklaring till att så få gör ett aktiv val är naturligtvis att sjukdomen är en påfrestning som gör att pensionsvalet blir mindre viktigt, även om valet kan ha stor ekonomisk betydelse.