Radar · Inrikes

Vårdförbundet varslar om strejk – kräver arbetstidsförkortning

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet vill se förkortad arbetstid för sina medlemmar.

Vårdförbundet varslar runt 2 000 medlemmar om strejk. Förbundet vill se bättre arbetstider och mindre arbetsbelastning för personal inom vården. Ett av önskemålen är kortare arbetstid. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden för över 68 000 personer.

Strejken för de 2000 medlemmarna är planerad att börja 4 juni i de fem regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Varslet omfattar arbetsplatser på flera av landets största sjukhus, bland annat Södersjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi varslar om strejk för vi menar allvar med att vi vill rädda vården! Våra medlemmar måste få kortare arbetstid för att orka ett helt yrkesliv. Men trots att vi har ett starkt stöd både från medlemmar och allmänhet för våra rimliga krav meddelar SKR gång på gång att de inte har något mandat att förhandla. SKR och Sobona ger oss inga andra alternativ än att ta nästa steg i konflikten, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, i ett pressmeddelande.

I varslet undantas vissa viktiga områden som cancerdiagnoser, vård för barn och för livshotande tillstånd. Vårdförbundet ger arbetsgivarna två veckor på sig att förbereda och anpassa sig inför en strejk.

Sedan tidigare råder övertids- mertids- och nyanställningsblockad för 63 000 medlemmar i Vårdförbundet och 5 000 medlemmar i kommunal hälso- och sjukvårdlandets regioner.

Kräver förkortad arbetstid

Vårdförbundet skriver att bakgrunden till kraven om en stegvis förkortad arbetstid är den stora andelen av medlemmarna som jobbar deltid. Många upplever arbetsbelastningen som för hög, vilket inte ger någon långsiktighet i arbetslivet. Enligt Vårdförbundet stöder sju av tio arbetstidsförkortning för Vårdförbundets yrkesgrupper, visar en ny Novus-undersökning.

– Kortare arbetstid är nyckeln för att kunna rekrytera fler till vården. Det är den allra viktigaste frågan för våra medlemmar. Men SKR och Sobona har stoppat huvudet i sanden och presenterar vilseledande katastrofscenarion. Det håller inte. Regioner, kommuner och kommunala företag måste ge SKR och Sobona mandat att gå oss till mötes. Annars kommer det inte finnas någon kvar att rekrytera till hälso- och sjukvården. Utan oss ingen vård, säger Sineva Riberio, ordförande i Vårdförbundet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV