Radar · Miljö

Rapport: Företag måste hållas mer ansvariga för sitt hållbarhetsarbete

Klimat, natur och energi var ett viktigt tema under World Economic Forum i veckan.

Det måste löna sig för företag att ligga i framkant med klimatarbetet och kosta mer när man släpar efter. Det menar World Benchmarking Alliance, som lagom till World economic forum i Davos listat hur världens 2000 främsta företag klarar att jobba mot FN:s hållbarhetsmål. 

I veckan hölls för 54:e gången World economic forum i Davos, där man återigen konstaterade att klimatförändringarna är en av de största riskerna som världen står inför de närmaste åren. 

Trots det så görs alltför lite från företagshåll när det gäller att hålla sina hållbarhetslöften. Det menar World Benchmarking Alliance, WBA, som listar hur 2000 av världens främsta företag klarar sitt hållbarhetsarbete. Företag som tillsammans har intäkter på 45 biljoner dollar, motsvarande 42 procent av världens samlade BNP

– Vi har passerat halvvägsstrecket på deadlinen för att uppnå hållbarhetsmålen och endast tolv procent av målen är på rätt spår. Vi levererar inte vad världen kräver. Utan ansvarsskyldighet kommer inte företag att vidta de åtgärder som både människor och planeten desperat behöver, säger Gerbrand Haverkamp, vd för WBA, i ett pressmeddelande

Till Euronews säger han att företag i en rad sektorer behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete, inte minst olje- och gasbolagen. Men en tredjedel av växthusgasutsläppen kommer från våra matsystem, och här görs långt ifrån tillräckligt. 

– Det är en mycket komplicerad bransch eftersom den är beroende av miljoner och åter miljoner bönder. Jag menar, att gå igenom den övergången och ta med alla dessa bönder, det kommer att bli otroligt svårt, säger han. 

En viktig förklaring till att arbetet går långsamt är lönsamheten. 

– Vad vi ser just nu är att det inte lönar sig att leda, och det kostar inte tillräckligt att släpa efter, säger han till Euronews. 

Med sin lista hoppas därför WBA ge tydlig information till politiker, investerare och allmänhet, så att ”vi kollektivt kan göra det lönsamt att leda och kostsamt att släpa efter”. 

– Medan regeringar runt om i världen är ansvariga för att uppnå hållbarhetsmålen inom sina gränser, så är affärsåtgärder frivilliga. Och ändå finns det ingen chans att vi kan nå dessa mål utan företagsvärldens makt. Så när klockan tickar måste företagen komma tillbaka på rätt spår, säger Gerbrand Haverkamp i pressmeddelandet.