Radar · Miljö

Flyget får miljardtillskott av regeringen

Regeringen skjuter till en miljard kronor till flyget i kommande vårbudget. Pengarna ska lindra de kostnadsökningar som byggts upp till följd av pandemin, och som enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) annars hade riskerat att hamna hos flygbolag och passagerare.

Pengarna ska gå till det så kallade GAS-systemet, som hanterar flygplatsernas kostnader för säkerhetssystem och bagagehantering – kostnader som förblev i stort sett lika stora även när passagerarantalet föll kraftigt under pandemin.

– Det har byggts upp en miljardskuld i detta system. Den skulden betalas nu av genom ett statligt kapitaltillskott, säger Andreas Carlson på en pressträff.

Linus Lakso, Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson, är kritisk. Flyget fick som många andra branscher stora stöd under pandemin och bör klara sig.

– Jag kan komma på många saker som de här pengarna hade använts bättre till, säger han och nämner en underhållsskuld i järnvägen och vägnätet.

Utan tillskottet hade biljettpriset kanske ökat med några tiotals kronor, vilket hade varit fullt rimligt, enligt Lakso.