Radar · Integritet

På torsdag införs visitationszoner

Nu på torsdag införs visitationszoner, även kallade säkerhetszoner, rapporterar Ekot Sveriges radio. Det innebär att polisen kan inrätta en säkerhetszon i ett område där man kan stoppa och visitera personer på allmän plats i exempelvis syfte att leta efter vapen och narkotika.

Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet, är insatt i forskningen om detta. En studie från England visar att brottsligheten inte påverkades, enligt honom. Andra studier som tittar på hur brottsligheten påverkas av att polisen stoppar och kontrollerar folk visar att detta tycks minska kriminaliteten något, men det går inte att säga om det beror just på att polisen stoppar och kontrollerar folk, eller om det bara är polisens närvaro som minskar kriminaliteten.

I hans egna studie vid en riktad insats i Malmö för att förebygga gängvåld fann han inte att det förebyggde brott, men att polisen tog mer vapen och narkotika.

En annan aspekt av säkerhetszonerna är att minoriteter riskerar att bli visiterade av polisen i högre grad än andra, och då utsättas för kränkningar och diskriminering, visar forskningen.

— Det riskerar leda till att man får mindre förtroende för polisen, och kanske då i mindre grad blir benägen att samarbeta med polisen, tipsa och vittna och anmäla brott, säger Manne Gerell till Sveriges radio.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV