Radar · Fred

Ny kampanj mot kärnvapen på svensk mark

Garantier om kärnvapen efterfrågas.

Sverige har blivit medlem i Nato utan några förbehåll gällande exempelvis kärnvapen. Svenska läkare mot kärnvapen har startat en namninsamling för att kräva att riksdagen beslutar om att Sverige ska vara kärnvapenfritt territorium.

I dag har en extra utrikesdeklaration med anledning av Nato presenterats. I den skriver regeringen att det inte finns skäl att ha kärnvapen, eller permanenta baser, på svenskt territorium i fredstid och att det därför inte krävs några särskilda skrivningar som säkrar ett kärnvapenfritt territorium. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet efterlyste tydligare besked om kärnvapen vid morgonens utrikesdebatt och i dag lanserar Svenska läkare mot kärnvapen en ny kampanj och en namninsamling med sikte på att riksdagen ska anta en skriftlig policy mot kärnvapen på svenskt territorium.

Organisationen vill att precis som de övriga nordiska länderna i Nato borde också Sverige ha en lagstiftning eller skriftlig policy mot kärnvapen på svensk mark. Att tro att det inte behövs är naivt, menar man; bara för att dagens makthavare inte anser att det finns skäl att placera kärnvapen på svenskt territorium är det inte säkert att framtida makthavare kommer att ha samma inställning. Sverige riskerar då att bli det enda landet i Norden med kärnvapen och i och med det ett primärt mål för exempelvis Ryssland. Avsaknaden av en skrivning innebär också att Sverige inte längre lika tydligt står för nedrustning, menar SLMK.

– Sveriges riksdag kan fortfarande skriftligen besluta att inga kärnvapen får föras in Sverige. Därför har vi startat en namninsamling för att påminna politikerna om vad svenska folket vill, säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen, i ett pressmeddelande.

Enligt en opinionsundersökning som Novus gjorde i januari på uppdrag av organisationen tycker 66 procent av svenskarna att kärnvapen inte ska kunna placeras i Sverige och att det bör skrivas en policy som utesluter detta. Andelen som inte ville ha en policy var 18 procent.