Radar · Mänskliga rättigheter

Barnfattigdom i Sverige: ”Ensamstående tvingas göra brutala prioriteringar”

Erbjuda skolfrukost är ett av fem krav för att bekämpa barnfattigdomen i Sverige.

Barnfamiljer får det tuffare ekonomiskt visar en ny rapport. Nu vill fyra organisationer som står bakom rapporten se politiska åtgärder för att minska barnfattigdomen i Sverige. 

Den 20 mars släppte Hyresgästföreningen, Rädda barnen, Röda korset och Majblommans riksförbund rapporten Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2024.

Enligt en undersökning har 42 procent av ensamstående föräldrar under de senaste sex månaderna behövt låna pengar av närstående, en vän eller en bank för att kunna betala grundläggande utgifter. Siffran i fjolårets undersökning var 34 procent.

– Många ensamstående mammor tvingas göra brutala prioriteringar just nu. Vi pratar med föräldrar som behöver låna för att klara av hyran. Det gör mig orolig att så många barn i Sverige i dag tvingas växa upp med stressen kring ekonomin, som inte får möjligheten att vara just barn. Vi tror att ett omtag kring bostadsbidraget skulle kunna vara en del av lösningen och minska stressen för många familjer som vänder på varenda krona. Det är dags att politiken kliver in och prioriterar barnfamiljer, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen, i ett pressmeddelande.

Matfattigdom

Undersökningen visar att familjer med låg inkomst har svårt att tillgodose grundläggande behov hos barnen. Nästan hälften (46 procent) av de ensamstående föräldrarna och en tredjedel av de sammanboende uppger att de inte har haft råd att köpa näringsrik mat varje dag i veckan. En femtedel av de ensamstående föräldrarna har inte alltid kunnat äta sig mätta.

”Särskilt utmärkande är de höga siffrorna kring matfattigdom. Bland barnfamiljer med lägre inkomster är det en stor andel som uppger att de har svårt att köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Anmärkningsvärt är också den höga andelen bland ensamstående som uppger att de själva/familjen haft svårt att ha råd att äta sig mätta”, står det i rapporten.

I rapporten uppges också bland annat att 54 procent av de ensamstående föräldrarna och 37 procent av sammanboende har haft svårt att köpa årstidsanpassade kläder till barnen. Samma andel av de ensamstående och 34 procent av de sammanboende har också haft svårt att betala för barnens fritidsaktiviteter.

M och SD emot

De fyra organisationerna kräver att politiker ska vidta åtgärder som minskar barnfattigdomen. De föreslår fem åtgärder: reformera bostadsbidraget i takt med kostnadsökningarna, höja barnbidraget, erbjuda skolfrukost samt införa kostnadsfria fritidsaktiviteter och avgiftsfri kollektivtrafik.

Rapporten presenterades på en temadag: Barnfattigdom i Sverige på Kulturhuset i Stockholm, arrangerad av de fyra organisationerna. En av flera programpunkter var en debatt med riksdagsledamöter; Magdalena Andersson (S), Johan Hultberg (M), Daniel Helldén Helldén (MP), Nooshi Dadgostar (V), Muharrem Demirok (C), Jakob Olofsgård (L) och Oscar Sjöstedt (SD). Under 45 minuter diskuterades ämnet och under snabbfrågorna skymtade skiljelinjer mellan S, V och MP och Tidöpartierna fram. På frågan om att höja bostadsbidraget svarade samtliga partier – utom Moderaterna och Sverigedemokraterna – ja. På frågan om att höja barnbidraget svarade M, C, SD och L nej och S, V, MP samt KD ja. På frågan om att erbjuda skolfrukost svarade S, V, MP och L ja och M, SD, L och KD nej.