Radar · Miljö

Ny statistik: Sverige nära fossilfri kollektivtrafik

Hela 95 procent av kollektivtrafiken med buss körs på förnybara drivmedel eller el. Det visar ny statistik från Svensk Kollektivtrafik. Regional- och pendeltågstrafiken drivs nästan helt med el, medan spårvagns- och tunnelbanetrafiken körs endast på el.

Målet för transportsektorn är att minska utsläppen till 2030 med 70 procent jämfört med 2010. Här har kollektivtrafiken redan uppfyllt de mål som har satts.

– Eftersom kollektivtrafiken har så låga utsläpp gäller det nu att öka kollektivtrafikens marknadsandel för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, säger Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik, i ett pressmeddelande.

Svensk kollektivtrafik vill öka kollektivtrafikens del av transportsektorn genom ett 40-punktsprogram, bland annat förordar branschorganisationen förslag om att förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken ska tas bort, samt att statliga stöd för lokal och regional kollektivtrafik i bostadsområden som håller på att byggas bör införas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV