Radar · Politik

Tidöpartierna vill skärpa straff för tvångsgifte

Justiteminister Gunnar Stömmer (M) och Richard Jomshof (SD) skriver debattartikeln tillsammans med Paulina Brandberg (L) och Jakob Forssmed (KD).

Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa synen på hedersrelaterat våld och förtryck. Nu tillsätter Tidöpartierna en utredning med syfte att föreslå skärpta regler för tvångsäktenskap, barnäktenskap och månggiften, skriver partierna i Aftonbladet debatt.

”Barn ska under alla omständigheter få vara barn, och vuxna ska ha valet att fritt välja sin partner – eller att inte ha någon partner”, skriver de.

Utredaren får i uppdrag att se över om straffskalorna för exempelvis äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och hedersförtryck ska skärpas.

”Straffskalorna måste återspegla den kränkning och det fysiska och psykiska lidande som brotten innebär för brottsoffret”, heter det i debattartikeln.

Dessutom ska utredaren se över om ”kretsen av personer som kan hållas straffrättsligt ansvariga för barnäktenskap bör utvidgas.”

Ett sista uppdrag är också att överväga om utländska månggiften ska erkännas i Sverige och om det ska till en skärpning av reglerna om utländska fullmaktsäktenskap.