Radar · Fred

Israel och Hamas anmäls till Internationella brottmålsdomstolen

Bild från oktober förra året där aktivister demonstrerar utanför Internationella brottmålsdomstolen i Haag och anklagar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för Israels krigshandlingar i Gaza.

Mexiko och Chile kräver att Internationella brottmålsdomstolen i Haag utreder eventuella folkrättsbrott begångna av såväl Israel som Hamas under kriget i Gaza och attacken den 7 oktober.

 Båda länderna ser med växande oro på hur våldet i regionen eskalerar, framförallt mot civila mål. 

”Med denna åtgärd, betonar Mexiko  /…/ vikten av att garantera oberoendet för ICC:s åklagare för att utreda brott som begåtts under konflikten i Gaza, oavsett om de begåtts av agenter från ockupationsmakten eller den ockuperade makten” uppger Mexikos utrikesministerium enligt Financial times.

Israels ambassad i Mexiko beklagar anmälan och kommenterar det hela med att Israel har ”en legitim rätt till självförsvar i enlighet med internationell rätt”.

Även Chiles utrikesminister Alberto van Klaveren sa under torsdagen att landet stöder ”en utredning av alla möjliga krigsförbrytelser … oavsett om de är krigsförbrytelser begångna av israeler eller palestinier”.

Palestinas utrikesministerium sa i ett uttalande under fredagen att anmälan ”bekräftar det brådskande behovet av att domstolen fullgör sitt mandat att avskräcka, utreda och åtala de allvarligaste brotten som rör det internationella samfundet”, rapporterar Aljazeera.

Även FN:s Internationella domstol, ICJ, har en pågående förhandling där Sydafrika anklagar Israel för att bryta mot FN:s folkmordskonvention genom sitt agerande i Gaza.