Radar · Inrikes

LO-ekonom: ”Stor försämring av a-kassan från dagens villkor”

Regeringen tror att en snabb avtrappning av a-kassan kommer få fler att söka jobb hårdare.

A-kassan ska trappas ned snabbare men också inkludera fler. Det är ett förslag som regeringen har lagt för att öka incitamenten att arbeta. Från LO-håll är man skeptiska till förslaget:
– Den snabba nedtrappningen kan komma att slå hårt mot många av LO-förbundens medlemmar, säger Niklas Blomqvist, LO-ekonom.

Det var i förra veckan som arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) presenterade regeringens och Sverigedemokraternas förslag till förändringar av a-kassan.

Regeringen anser att reglerna kring a-kassan är föråldrade och behöver reformeras eftersom alltför många arbetslösa går för länge på a-kassa.

För att få folk att söka nytt jobb snabbare vill regeringen att ersättningen ska vara högre i början för att sedan successivt sänkas. Efter 100 dagar ska ersättning trappas ned med tio procentenheter och med ytterligare 5 procentenheter efter 200 ersättningsdagar.

Om arbetslösheten fortsätter efter 300 dagar ska möjligheten finnas att få aktivitetsstöd, som även det ska trappas ned var hundrade dag med fem procentenheter.

– Dagens a-kassa behöver reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje, sade Johan Pehrson då, rapporterade TT.

För LO-medlemmar kan det här innebära en försämring från dagens villkor med 1000-2500 kronor i månaden och för långtidsarbetslösa kan det bli mer än så, varnar Niklas Blomqvist, LO-ekonom.

– Det första som slår en i förslaget är den skarpa nedtrappning över tid, som kommer att slå väldigt hårt mot LO-förbundets medlemmar. Det kan vara personer som är arbetslösa och som redan har dåligt med pengar.

Han tillägger:

– Det blir en dubbel nedskärning om man räknar med hur hårt inflationen har slagit och att ersättningsnivåerna inte följer löneutvecklingen.

Niklas Blomqvist, LO-ekonom, tror att förslaget till en ny a-kassa inte kommer gynna personer som redan är inne i systemet. Foto: pressfoto LO

”En försämring”

Fortfarande är inte alla detaljer kända om exakt hur reformen kommer att se ut, men Niklas Blomqvist tror att den kommer att bygga till stora delar på en utredning som kom 2020.

– Det är en ganska stor försämring av den gällande försäkringen för de som redan är inne i systemet, säger han.

Påståendet från arbetsmarknadsministern att nedtrappningen av a-kassan kommer att leda till en ökad drivkraft att söka jobb, ger han inte mycket för.

– Nej, det ger ingen ökad drivkraft, hävdar jag. Det är en felaktig ståndpunkt från första början. De allra flesta som får a-kassa är inte arbetslösa särskilt länge. De är väl förankrade på arbetsmarknaden, medan andra har svårare att hitta jobb och får det inte lättare för att ersättningen minskar.

– Forskning visar inte alls som regeringen hävdar att det skulle få in fler i arbete, tvärtom finns studier som visar att nedtrappning motverkar syftet.

Niklas Blomqvist tror att minskade ersättningar tvingar människor att acceptera jobb som betalar sämre, vilket inte skulle vara bra för samhället och framtida produktivitetsutvecklingen.

– Jag tycker att det är fel att kalla det för en arbetslinje, jag skulle kalla det för en låglönelinje.

Inkomst ska räknas

Som det är idag måste man kvalificera sig för att få a-kassa utifrån hur länge man har varit medlem. Men i det nya förslaget ska det gå att få rätt till arbetslöshetsersättning baserat på inkomst i stället för tid.

En förvärvsinkomst på minst 11 000 kronor i månaden som man har i minst fyra månader under ett års tid ska ge en rätt till a-kassa under 100 ersättningsdagar. Åtta månader ger 200 ersättningsdagar och minst 11 månader ger 300 ersättningsdagar.

– För att kvalificera sig krävs även att man nått en totalinkomst under de senaste tolv månaderna. Utredningen föreslog tolv gånger månadsinkomstvillkoret, vilket skulle innebära ett krav på 132 000 kronor. Den som uppfyller det månadsvisa villkoret i minst fyra månader utan att klara totalinkomstvillkoret är hänvisade till ett undantagsvillkor som ger ersättning i 66 dagar till lägstanivå.

Tanken är att det ska vara lättare för gig-arbetare att ta sig in i ersättningssystemen, även om ersättningen kommer att räknas på minimisumman 11 000 kronor, också om man tjänar mer.

– Exakt hur upplägget kommer att se ut framgår inte riktigt än. Det får man se i propositionen. Men att förbättra situationen för gig-arbetarna och ge dem ett bättre trygghetsnät är en ambition som LO också har haft, säger Niklas Blomqvist.

Han fortsätter:

– Vi befarar att många endast kommer att uppfylla kraven förundantagsvillkoret, då får man bara ersättning i begränsat antal dagar och sedan kastas ut. Det är oklart som det ser ut nu, tycker jag, om det handlar om att man inte får annan ersättning eller får aktivitetsstöd.