Radar · Mänskliga rättigheter

Drygt hälften av tjejerna i nian mår dåligt av sexuella kränkningar

I en enkät uppger mer än hälften av flickorna att de utsatts för oönskade bilder på könsorgan, en form av sexuella trakasserier.

Tjejer mår sämre än pojkar enligt en ny enkät bland svenska niondeklassare. Det visar en enkät, Rapport – Ungas psykiska hälsa, som har gjorts vid Mittuniversitetet och som har bevarats av 1 200 niondeklassare i Västernorrland, skriver tidningen Fempers.

I enkäten uppger mer än hälften av flickorna att de utsatts för oönskade bilder på könsorgan, en form av sexuella trakasserier, jämfört med sex procent av killarna.  Flickorna har också i högre utsträckning än pojkarna utsatts för oönskade förfrågningar om nakenbilder och tafsande.

Enkäten visar också att flickor har sämre hälsa än pojkar, och att de som utsätts för olika former av trakasserier har sämre hälsa än de som inte gör det.

− En utgångspunkt för framtida analyser är att det finns starka samband mellan psykisk ohälsa och utsatthet för olika former av våld och trakasserier och att det är en viktig förklaring till att tjejer rapporterar mer psykisk ohälsa än killar, säger Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet i en kommentar

Det syns ett tydligt genusmönster, både när det gäller utsatthet och när det gäller att utsätta andra, säger Heléne Dahlqvist, forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet.

− Både tjejer och killar har oftast varit utsatta av killar på den egna skolan, killar från någon annan skola eller av en okänd kille.

Delar ur rapporten:

  • Drygt hälften av tjejerna har under det senaste halvåret blivit utsatta för att någon, mot deras vilja, har bett om att få bilder eller videoklipp med naket eller sexualiserat innehåll. Motsvarande siffror för killar är tolv procent.
  • 27 procent av tjejerna uppger att de blivit tafsade på en eller flera gånger under det senaste halvåret. För killarna är siffran sju procent.
  • 27 procent av tjejerna och 13 procent av killarna uppger att någon har försökt kyssa eller krama dem mot deras vilja under det senaste halvåret.
  • 23 procent av tjejerna och 18 procent av killarna säger att de under det senaste halvåret har blivit slagna, sparkade, knuffade, klösta, skurna, dragna i håret eller kraftigt skakade av någon eller några.
  • Var tredje tjej som varit i en relation uppger att hon har blivit tvingad att göra något sexuellt som de inte ville och var tredje tjej svarade att de har gått med på något sexuellt, fast de inte ville. Motsvarande siffror för killarna är tolv respektive sju procent.