Radar · Miljö

Brottsutredning om oljeutsläpp läggs ner

En av de brottsutredningar som inleddes efter fartyget Marco Polos stora oljeutsläpp i Pukaviksbukten i höstas läggs ner. Beslutet har fattats av åklagare Jan Olin, som utrett misstänkt brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Orsaken är att Kustbevakningen redan inlett en process för att utkräva en vattenföroreningsavgift på 1,2 miljoner kronor från rederiet TT-Line.

Jan Olins utredning hade kunnat sluta med utfärdande av företagsbot, men den läggs nu alltså ner.

– Det är inte tillåtet att ha två förfaranden, säger han och gör en jämförelse med skattebrott:

– Man får inte prövas två gånger för samma sak.

Kustbevakningens krav på vattenföroreningsavgift baseras på att 60 000 liter olja bedöms ha släppts ut efter Marco Polos grundstötningar i oktober förra året.