Radar · Inrikes

Journalist prisas för kritisk kungagranskning

Mikael Bergling (till vänster) fick pris för sin granskning av kungens lägenheter.

I dag tilldelade Republikanska föreningen frilansjournalisten Mikael Bergling utmärkelsen Årets republikan 2023. Han får priset för att han granskat hur kungen hyr ut lägenheter.

Republikanska föreningens motivering till priset Årets republikan lyder: ”Journalisten Mikael Bergling har länge och enträget granskat hovets förvaltning i allmänhet och det statliga bostadsbeståndet som kungen förfogar över i synnerhet. Han har bland annat under en längre tid granskat ett system där den icke-valda statschefen delar ut lägenheter till släkt och vänner helt utanför allmänhetens kontroll och insyn. En alltför bortglömd fråga har tack vare detta arbete börjat debatteras, vilket förhoppningsvis kan leda till att den så kallade dispositionsrätten avvecklas helt”.

Den kungliga dispositionsrätten är en överenskommelse från 1809 mellan staten och kungen, som ger den senare rätt att disponera slott och andra fastigheter.

– Det var överraskande, men det är alltid kul att få pris, säger Mikael Bergling.

Mikael Bergling har varit knuten till flera stora dagstidningar och arbetar i dag på frilansbasis.

Föreningens ordförande Niclas Malmberg kallar i ett pressmeddelande hans granskning en stor insats för demokrati och öppenhet.

– Tyvärr visar media ofta upp en ensidig bild av monarkin, med fjäskiga inslag om kungahuset. Det vore bra om fler journalister mer kritiskt granskade kungen, som är en dold makthavare, säger han.

Sedan 2005 utses Årets republikan och bland tidigare pristagare finns Pehr G Gyllenhammar, Inga-Britt Ahlenius och Lena Andersson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV