Glöd · Debatt

Medborgerlig samling: ”Riv upp EU:s gröna giv”

Vid infarten till Warszawa protesterade polska bönder mot EU:s gröna giv den 6 mars.

EU:s gröna giv bör omförhandlas, menar två debattörer från Medborgerlig samling. De uppmanar regeringen att ”sluta gå i klimatisternas och miljöfanatikernas ledband” och sätta företagens behov först.

DEBATT. I skuggan av EU:s Green deal och Fit for 55 växer oron för det europeiska näringslivets framtida konkurrenskraft. I Antwerpendeklarationen föreslår över hundra europeiska företagsledare en väg framåt som stärker företagande samtidigt som miljömål uppnås. Medborgerlig samling står redo att ta striden för Sveriges och Europas framtida välstånd och vår miljö. Väljarna står inför ett avgörande vägskäl: Ska EU enögt prioritera miljöfanatism och klimatism till priset av företagens konkurrenskraft, jobben och ytterst vårt välstånd, eller ska vi fokusera på att kombinera tillväxt och miljöhänsyn och därmed säkra jobben?

EU:s gröna omställning med Green deal och Fit for 55 har uppmärksammats världen över. Bakom de goda intentionerna döljer sig dock en verklighet där europeiska företags konkurrenskraft och jobb riskeras. Denna utveckling kräver ett rejält omtag där balansen mellan miljömål och ekonomisk tillväxt återupprättas.

I Antwerpendeklarationen uppmanar över 100 europeiska företagsledare i 16 sektorer till att lätta på målen för nollutsläpp, sluta med överreglering, sänka energikostnaderna och öka investeringarna. De lyfter fram en alarmerande trend där överreglering och höga energikostnader riskerar att driva industriproduktion utanför Europa. Vi står inför en situation där vår industri, kärnan i Europas välstånd, undermineras. EU:s Green deal och Fit for 55 tar helt enkelt inte hänsyn till ekonomiska realiteter och utgör därför en risk för vårt samlade välstånd. 

Den väg som EU slagit in på är en farlig väg. EU riskerar att skapa ett Europa där vi är beroende av import även för vår självförsörjning. Vi måste fråga oss själva – är vårt oberoende och vår säkerhet ett pris vi är villiga att betala för en enögd grön omställning? En sådan utveckling kan bara applåderas av miljöfanatiker och klimatister.

Förespråkare för Fit for 55 och EU:s Green deal hävdar att komplex reglering och centralstyrning är nödvändigt för att möta klimatförändringarna. Men utan ett starkt näringsliv som kan investera i och utveckla nya gröna teknologier blir en sådan politik bakåtsträvande. Inte bakåt till ett Europa vi minns, utan snarare till något som mer liknar det forna Sovjet.

Med stöd i de konkreta förslag som läggs fram i Antwerpendeklarationen kan Sverige och EU slå in på en mer frihetlig och företagarvänlig väg där ekonomisk tillväxt och skyddet för vår gemensamma miljö går hand i hand. Det handlar om att säkra jobb, innovation och ett konkurrenskraftigt näringsliv som leder vägen i den gröna omställningen.

Vi i Medborgerlig samling förstår betydelsen av att balansera miljömål med ekonomisk tillväxt byggd på frihandel och konkurrens. Den moderatledda regeringen verkar dock sakna sådan insikt. De försvarar EU:s politik och kritiserar allt ifrågasättande. Med kräver att EU:s Green deal och Fit for 55 rivs upp och omförhandlas. Vi uppmanar därför vår moderatledda svenska regering att sluta gå i klimatisternas och miljöfanatikernas ledband och istället sluta upp bakom Antwerpendeklarationen och sätta företagens och alla medborgares behov i första rummet.

För borgerliga väljare är dock slutsatsen redan given: i det kommande EU-valet är Medborgerlig samling det enda alternativet för en framtid där frihet, frihandel och ett blomstrande näringsliv står i centrum av EU:s agenda.

Bilden är utbytt den 19 mars kl 10.44. /Syre