Radar · Basinkomst

Basinkomstprojekt är på gång i Norge för unga

Unga vuxna i Trondheim kan komma att få en sorts medborgarlön om planerna genomförs.

Är du under trettio år, utan fast inkomst och boende i Trondheim? Då kan du kvalificera dig för det nya norska basinkomstprojektet som staden planerar att införa.

Det blir det första projektet med ett medborgarlönliknande upplägg i Norge. För att kunna få ta del av “lönen” får du inte ha arbete eller vara inskriven på en utbildning, rapporterar den norska forskningssajten Forskning.no.

Ersättningen planeras vara på 237 000 NOK om året, och kommer alltså med vissa krav. Även om det inte rör sig om en ren basinkomst, så går det kanske att beskriva projektet som basinkomstliknande.

Just nu pågår överläggningar mellan Trondheim kommun och den stora myndigheten Nav hur det hela ska komma att utföras. Nav går att jämföras med att man skulle slå ihop en rad myndigheter, som arbetsförmedling, försäkringskassa, pensionsmyndighet och socialtjänst.

En basinkomst måste dessutom förankras med departementen och direktoraten, samt ha ett upplägg som går att studeras av forskningen, menar forskare.

Unga utan jobb

Förslaget kommer samtidigt som att landet har sett en fördubbling av antalet unga som beviljas handikappersättning sedan början av det senaste decenniet.

Tanken är också att en “basinkomst” ska förenkla för de unga vuxna som ofta har en uppsjö av olika bidrag och ersättningssystem att hålla reda på när de söker hjälp. Som det är idag är det många som hamnar mellan stolarna eller får vänta i många år på att få rätt diagnos, som ger personen rätt till ersättning. Det gör att de fastnar i livet och att den mentala hälsan kan komma att försämras.

Det norska projektet kommer att delvis likna försöken i Finland och Nederländerna, berättar
Ann-Helén Bay, som är professor vid OsloMet och har studerat olika basinkomstförsök i moderna välfärdsstater.

– I båda dessa länder har man testat lösningar med syfte att förenkla och förbättra det offentliga inkomsttrygghetssystemet, säger hon till Forskning.no.