Radar · Miljö

Studie: Höga halter av glyfosat i sperma från infertilitetsklinik

Spermier på skärm vid assisterad befruktning.

När forskare undersökte spermaprover från en fransk infertilitetsklinik visade det sig att mer än 55 procent av proverna innehöll höga halter av bekämpningsmedlet glyfosat. Det väcker nya frågor kring hur ämnet kan tänkas påverka den reproduktiva hälsan.

Ämnet glyfosat är det aktiva ämnet i världens vanligaste bekämpningsmedel, Roundup. De senaste åren har det pågått en intensiv debatt inom bland annat EU om huruvida ämnet är säkert eller inte. Redan 2015 kom en studie från ett av Världshälsoorganisationens organ, IARC, som pekade på att ämnet troligen är cancerframkallande. Men sedan dess har EU:s kemikaliemyndighet, Echa, gjort en egen utvärdering som kommit fram till att ämnet varken är cancerframkallande eller påverkar fertiliteten hos människor. Även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har avfärdat att det skulle finnas några större problem med ämnet.

Med detta som beslutsunderlag beslutade EU-kommissionen i slutet av förra året att ge glyfosat ett förnyat godkännande i ytterligare tio år, istället för att fasa ut det helt som många förespråkat. 

Men en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecotoxicology and Environmental Safety visar på att glyfosat kan utgöra en risk för den reproduktiva hälsan. 

I studien undersökte forskarna bland annat förekomsten av glyfosat i sperma från 128 män som klassats som infertila men i övrigt friska, och som lämnat prover till en infertilitetsklinik i Frankrike. Det visade sig att över 55 procent av proverna innehöll höga halter av glyfosat. Halterna som hittades var fyra gånger högre än de halter som återfanns i blodplasmaprover. 

Studien visade också på ett tydligt samband mellan höga halter av glyfosat och så kallad oxidativ stress, som är känt för att bland annat kunna påverka den reproduktiva hälsan negativt. 

”Sammantaget tyder våra resultat på en negativ inverkan av GLY (glyfosat) på människans reproduktiva hälsa och möjligen på dess avkomma”, skriver forskarna i sin slutsats och konstaterar att ”en försiktighetsprincip bör tillämpas” när man för diskussioner om användandet av glyfosat i myndigheterna i Europa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV