Radar · Miljö

1 av 8 kan sägas upp på Skogsstyrelsen

Redan idag har Skogsstyrelsen svår att hinna med alla ärenden som kommer in, bland annat avverkningsanmälningar kopplade till artskyddet.

Skogsstyrelsen har sedan länge varnat för att personalen inte hinner med att göra allt de borde. Samtidigt dras myndigheten med minskande anslag och i veckan meddelades att man tagit beslut om en process för att dra ner på antalet anställda. 

30-35 miljoner kronor. Så mycket saknas i budgeten för år 2025, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Samtidigt har myndigheten sedan länge dragits med minskande anslag. På tre år har anslaget minskat med 80 miljoner kronor, motsvarande 15 procent av budgeten. 

– Gemensamt på myndigheten har vi arbetat hårt och bra med besparingar under flera år. Utan det arbetet hade läget varit ännu sämre. Men nu räcker inte de åtgärderna längre och jag har inget annat val än att inleda en process där vi anpassar vår verksamhet efter de ekonomiska ramar som vi i dag känner till, säger generaldirektör Herman Sundqvist i pressmeddelandet. 

De fortsatta besparingar som myndigheten behöver göra motsvarar knappt 100 anställda, vilket utgör en åttondel av de cirka 800 anställda idag. 

Något varsel har ännu inte lagts, men beslutet om verksamhetsförändringar är taget, vilket innebär en process där man senare kan komma att konstatera att det finns en övertalighet och efter det lägga varsel.

Så sent som i mars rapporterade Syre att Skogsstyrelsen inte klarar av att hantera alla de ärenden som kommer in, ofta handlar det om avverkningsanmälningar kopplade till artskyddet, och att man redan nu tvingas till hårda prioriteringar i sitt arbete. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV