Krönikor

Har vi haft det för tryggt i Sverige?

Har vi haft det för tryggt och bekvämt i Sverige? Det är den direkta fråga som slår mig efter Ulf Kristerssons olika uttalanden om hur svenskar måste vara redo att dö för Sverige – annars skall vi inte ha ett medborgarskap här. “Medborgarskap är ingen resehandling” slår Kristersson fast och trycker givetvis lite extra på de invandrare som fått svenskt medborgarskap. Att vara svensk medborgare skall enligt Kristersson vara det yttersta beviset på “lojalitet” med Sverige och därmed att man inte bara vill ha fördelarna med att vara en del av Sverige utan också acceptera vissa skyldigheter. Såsom att delta i en armé och strida för att försvara vårt land.

Samtidigt varnas det för att vi mentalt måste förbereda oss för krig. Givetvis helt utan egen förskyllan har säkerhetsläget för Sverige kraftigt försämrats under Kristerssons ledning. Koranbränningar, kurder som utvisas till Turkiet och en vilja att gå med i Nato som gjort att de demokratiska värderingar vi påstås behöva försvara direkt kastades bort för att göra Turkiets totalitära styre nöjt. Det svenska agerandet har närmast varit som att slänga upp gigantiska neonskyltar om att vi är ett asbra militärt mål. Som pricken över i reagerade regeringen med försvarsminister Billström på eskaleringen av kriget i Mellanöstern, där USA och Storbritannien bombat Jemen, med att direkt lägga in ett önskemål hos försvaret om att skicka militärt stöd till Storbritannien och USA. Krigshetsen är ett faktum och i Kristerssons retorik är det som om han inte förstår att i krig dör människor.

Rent ideologiskt är det inte märkligt. För en brunhöger likt Sveriges politiska styre är pengar och kontroll ledstjärnorna. Staten skall aldrig fundera över vad de gör för människorna, människorna skall däremot ständigt fundera över vad vi gör för staten. Är vi lönsamma? Eller ligger vi samhället till last? Människor behandlas som utbytbara reservdelar i ett maskineri. Krig är dyrt. Krig är lukrativt. Genom att visa vilja att delta i krig kan Sverige delta i vapenhandeln och tjäna multum. För ledarna är krig otroligt bra. För oss andra? Äh, vem bryr sig …

Fantastisk demonstration i Norge för att porta Israel från Eurovision.

Pinsamheten i att beskåda svenskar i Love is blind leka amerikaner.