Radar · Inrikes

Cyberangreppen mot myndigheter minskar

Trots att det kanske upplevs som antalet cyberattacker med åren blivit fler, är det precis tvärtom. Enligt en rapport, Cyberangrepp mot samhällsviktiga informationssystem, från MSB visar att angreppsförsöken mot myndigheter och andra verksamheter som levererar samhällsviktiga tjänster visar att minskat över tid.

Vilka orsaker som ligger bakom att cyberangreppen är svårbedömt. MSB skriver i sin rapport att det dels kan bero på att myndigheter har en avtagande rapporteringsvilja, kombinerat med att de har ett bättre skydd mot sådant som tidigare föranledde en IT-incident.

Men det är inte heller osannolikt att angripare över tid alltmer betraktat statliga myndigheter som mindre prioriterade mål. Det säger Mathias Antonsson, senior analytiker på MSB, till TT.