Radar · Integritet

Elallergiker kan förlora statliga bidrag

Handikapporganisationer kan förlora sina statliga bidrag om inte funktionsnedsättningen lever upp till vetenskapliga krav.

Statliga bidrag till handikapporganisationer utan erkänd diagnos kan göras om eller helt stoppas. En sådan är Elöverkänsligas riksförbund, rapporterar Kaliber.

Sedan 2000 har Elöverkänsligas riksförbund mottagit 33 miljoner kronor i statligt stöd. Det utan att diagnosen elöverkänslighet har blivit erkänd medicinskt enligt Socialstyrelsen.

Bakgrunden är ett beslut från 1995 där elöverkänslighet räknades som ett funktionshinder.

Elöverkänsligas riksförbund är en intresseorganisation för personer med elöverkänslighet, mot exempelvis mikrovågor, elektricitet och magnetiska fält. Förbundet har runt 2 200 medlemmar och är ett av 50 förbund inom Funktionsrätt Sverige, skriver det på sin hemsida.

Pågående utredning

Regeringskansliet bad Socialstyrelsen redan 2016 att göra en utredning för att se över reglerna för statsbidrag till handikapporganisationer. Efter olika turer har inte något nytt förslag lagts fram, men frågan fortsätter att beredas, enligt Kaliber.

De flesta riksdagspartier vill att det ska finnas högre krav på vetenskapliga bevis för att få statsbidrag.

Socialstyrelsen, som är den myndighet som betalar ut bidraget idag, efterlyser att man gör en översyn av förordningen.

– Fokus som vi tittar på utifrån statsbidrag, det är helt enkelt om de har uppfyllt de kriterier för en organisation och för att kunna organisera sig som verksamhet, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen, till Kaliber.

Många lider av elen

Elöverkänsligas riksförbund menar att man tror mer på sina medlemmar som mår dåligt än på det samlade vetenskapsunderlaget på det här området.

– Jag har ju påringningar från medlemmarna – ja, nästan dagligen, flera gånger i veckan i alla fall – som mår väldigt dåligt, säger Marianne Ketti, ordförande i Elöverkänsligas riksförbund, till Kaliber.