Radar · Utrikes

FN-rapport: Hundrafalt farligare att föda som afrikansk kvinna

Stora skillnader finns i kvinnors hälsa när det kommer till graviditet och förlossningsvård, visar en ny rapport från UNFPA.

Det är 130 gånger större risk att en kvinna dör under förlossning i Afrika jämfört med i Europa, visar en ny rapport från FN-organet UNFPA.

Rapporten från UNFPA, FN:s organ för sexuell och reproduktiv hälsa, visar på den ojämlikheten som existerar inom sexuell och reproduktiv hälsa globalt, där rasism, sexism och diskriminering fortsatt är faktorer som inverkar negativt på framstegen för kvinnor och kvinnor.

Bland annat löper en afrikansk kvinna som drabbas av komplikationer under graviditet och förlossning cirka 130 gånger större risk att dö än en kvinna i Europa eller Nordamerika, skriver Global.

Kvinnor från ursprungsbefolkningar, minoriteter, eller som har funktionsnedsättningar är drabbade av våld och möter hinder inom vården i högre grad, enligt rapporten.

Trots att antalet oplanerade graviditeter minskat med nästan en femtedel och mödradödligheten minskat med en tredjedel, samt att mer än 160 länder har infört lagar mot våld i hemmet, har inte förbättringarna de senaste decennierna nått de mest marginaliserade, menar UNFPA.

– Trots dessa framsteg ökar ojämlikheterna i våra samhällen och hälsosystem, och vi har inte i tillräcklig utsträckning prioriterat att nå dem som ligger längst efter. Vårt arbete är ofullständigt men inte omöjligt om det prioriteras med ihållande investeringar och global solidaritet, säger Natalia Kanem, UNFPA:s verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

För att tackla de här problemen föreslår rapportförfattarna att hälsoprogram ska anpassas efter lokala behov. Dessutom behövs ytterligare investeringar på nästan 900 miljarder kronor fram till 2030 i låg- och medelinkomstländer, vilket skulle kunna förhindra 400 miljoner oplanerade graviditeter, rädda en miljon liv och generera betydande ekonomiska fördelar, skriver Global.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV