Radar · Djurrätt

Rovdjursförening anmäler lodjursjakten till EU

Svenska Rovdjursföreningen anmäler Sveriges licensjakt på lodjur till EU-kommissionen. Jakten anses bryta mot artskyddsreglerna i art- och habitatdirektivet.

Rovdjursföreningen skriver i ett pressmeddelande att lodjur ska garanteras ett strikt skydd mot avsiktligt dödande enligt direktivet, och att lodjursjakt innebär ett avsiktligt dödande ”och är alltså inte tillåtet, utom som skyddsjakt på problemindivider”.

”Det svenska regelverket om licensjakt på lodjur strider mot EU-rätten. Vi har i flera år försökt få gehör hos svenska domstolar för att den svenska tolkningen är fel, men utan resultat. Nu väljer vi att gå vidare och ta frågan till EU”, säger föreningens ordförande Magnus Orrebrant i pressmeddelandet.