Radar · Miljö

Hushållen slänger allt mindre – men för mycket

Naturvårdsverkets senaste statistik visar att svenska hushåll nu står för 48 procent av det totala livsmedelsavfallet i Sverige, och det fasta livsmedelsavfallet uppgick till 56 kg per person och år. Det innebär en minskning både i total mängd och per person. 

Om man räknar alla led i livsmedelskedjan där avfallet uppstår slängdes totalt 117 kg fast livsmedelsavfall per person under 2022. Det är en minskning med 3 procent mellan 2020–2022, men takten behöver öka.

 – Livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 procent per person från 2020 till 2025, hittills har vi sett en minskning på bara tre procent. Det går för långsamt och nu behöver fler göra mer om vi ska nå etappmålet, säger Christina Anderzén, handläggare vid Miljögifts- och avfallsanalysenheten på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Matsvinnet, det vill säga livsmedel som hade kunnat ätas men som slängts i onödan, ligger på 15 kg per person och år. Ytterligare 18 kg matsvinn som utgörs av mat och dryck hälls i avloppet, skriver Naturvårdsverket.

Uppkommet livsmedelsavfall fördelat på de olika leden i livsmedelskedjan. Grafik: Naturvårdsverket