Radar · Inrikes

Halvering av fjällrävskullarna i Sverige

Fjällrävskullarna minskar i Sverige.

Antalet fjällrävskullar i den svenska fjällkedjan halverades mellan 2022 och 2023 enligt senaste fjällrävsinventeringen över bestånden, rapporterar SVT Jämtland.

Minskningen, från 91 kullar 2022 till enbart 40 året efter, var dock väntad. Tillgången på fjällrävens huvudföda, smågnagare, har minskat sedan 2022 på grund av kallare väder.

Även i Norge sjönk antalet kraftigt medan kullarna ökade något i Finland. Totalt dokumenterades 83 stycken fjällrävskullar i de tre länderna under 2023.

Trots att rapportförfattarna beskriver 2023 som ”något av ett bottenår”, ser utvecklingen positiv ut för fjällräven, men det behövs mer stöd.

”Det är viktigt att behålla intensiteten i åtgärderna genom hela utbredningen i Fennoskandia och kanske även överväga att förstärka åtgärder där beståndsutvecklingen verkar vara långsam”, skriver rapportförfattarna enligt SVT.