Radar · Miljö

Fridays for future demonstrerade vid SAS årsstämma

Ungdomar från Fridays for future, däribland Greta Thunberg, protesterade vid SAS årsstämma idag.

Ungdomar från Fridays for future, däribland Greta Thunberg, demonstrerade under måndagsmorgonen utanför SAS årsstämma. Bolaget saknar realistiska planer för att minska sina utsläpp, menar de.

– Inne på stämman kommer vi att ifrågasätta varför SAS inte har någon plan för att minska flygandet, trots att den samlade forskningen är tydlig med att det enda sättet att minska flygets utsläpp i nödvändig takt för att vara i linje med Parisavtalet är att flygandet drastiskt minskar, säger Agnes Hjortsberg från Fridays for Future Uppsala i ett pressmeddelande. 

Kevin Anderson, Professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester, som sedan länge valt att sluta flyga, bekräftar i samma pressmeddelande att en minskning av flygandet är nödvändigt.

– Flyget är den enda sektorn där det inte finns några tekniska möjligheter att minska totala utsläpp på tidslinjen av de vetenskapliga utsläppsbudgetarna som hänger ihop med Parisavtalet. Det enda realistiska alternativet för sektorn att göra sin rättvisa del i att hålla temperaturhöjningen under 1,5 till 2°C är att drastiskt minska efterfrågan; allt mindre än detta är bara ännu en bluff, säger han.

Flera ungdomar hade anmält sig till att vara med på dagens årsstämma, och hade i förväg riktat följande fråga till bolagsledningen:

”Forskning är tydlig med att det enda sättet att minska flygindustrins utsläpp i nödvändig takt för att vara i linje med Parisavtalet är att flygandet drastiskt minskar. Så kallade ”hållbara” flygbränslen finns inte, biogena bränslen kan till och med medföra högre utsläpp än fossila. Inte heller elflyg är en lösning för att minska utsläppen under det kommande kritiska decenniet. Hur ser SAS plan ut för att minska flygandet över de kommande åren?”

”De greenwashade”

Efter bolagsstämman konstaterar Anton Foley, som var en av sju aktivister inne på mötet, att SAS inte kunde ge några tillfredsställande svar.

– De greenwashade sig själva och kom med argument som vi redan hört och också besvarat i förväg: sådant som att de satsar på vätgas, elflyg och biobränslen. Men de nämnde inget om tidslinjen, att det ligger långt in i framtiden och att hållbara bränslen kan vara värre när man också räknar med bland annat höghöjdseffekten (utsläpp av vattenånga beräknas stå för omkring halva flygets klimatpåverkan, reds anm.). 

Han konstaterar att biodrivmedlen också skapar ett ökat tryck på avverkning av skogen, vilket i sin tur kan skapa kalhyggen där koldioxid släpps ut och utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. 

Inte förvånade

Aktivisterna försökte under mötet att ställa följdfrågor och få ut något mer svar, utan resultat.

– Men vi är inte förvånade över deras svar, och vi kommer inte släppa det här bolaget. Vi kommer aldrig stå bredvid och passivt titta på. Det finns inte på kartan att de får komma undan med det, säger Anton Foley.

Syre söker SAS för en kommentar.

I ett pressmeddelande om årets första kvartalsrapport syns dock inga tecken på att SAS satsar på ett minskat flygande. Istället skriver koncernchef Anko van der Werff att:

”Jag är glad att summera ett första kvartal och vintersäsong med hög aktivitet för SAS, som präglats av ökade passagerarvolymer samt ett flertal nya spännande projekt och destinationer. Det är glädjande att se att fler och fler människor väljer att resa med SAS, vilket tydligt bekräftar att vårt arbete med att trappa upp verksamheten är fortsatt framgångsrikt.”