Radar · Fred

FN om Gaza: Svält bryter ut vilken dag som helst

Hjälppaket släpps ned över staden Gaza i söndags.

Minst hälften av Gazaremsans befolkning genomlider ”katastrofal hunger”. En aldrig tidigare skådad situation råder nu i områdets norra delar, enligt en FN-stödd rapport.

”Svälten står för dörren, och förutspås inträffa när som helst mellan mitten av mars och maj månad”, heter det i rapporten, som tagits fram i ett samarbete som kallas IPC (Integrated Food Security Phase Classification).

– Att 50 procent av en hel befolkning omfattas av närapå svältnivåer har vi inte varit med om tidigare, säger Beth Bechdol, biträdande chef på FN-organet FAO.

I rapporten framgår att de hjälpleveranser som nu sker från luften och via Medelhavet inte räcker.

Det krävs att mycket större mängder gods släpps igenom landvägen för att situationen ska ljusna.

FN:s definition av svält innebär att minst vart femte hushåll saknar tillräckligt med mat, 30 procent av alla barn är akut undernärda och minst 2 av 1 000 människor dör av svält varje dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV