Radar · Inrikes

Försäkringskassan missar 100 000 samtal i månaden

Fler än tidigare kommer inte fram till Försäkringskassans kundtjänst – sedan augusti 2023 har antalet samtal som inte får svar legat över 100 000 i månaden, enligt myndighetens egen statistik som Arbetet begärt ut.

I februari 2019 fick den som ringde till kundtjänsten i snitt vänta drygt åtta minuter innan myndighetens medarbetare svarade – fem år senare, alltså i februari i år, fick den vänta över 16 minuter. Alltså en fördubbling av kötiden till telefonkundtjänsten på fem år, skriver tidningen Arbetet.