Radar · Migration

Fler fick stöd för att återvända till hemlandet

Förra året fick 463 personer ekonomiskt stöd från Migrationsverket för att återvända till sina hemländer, vilket är drygt 200 fler jämfört med 2022, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Pia Lindh, chef för för Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning, säger till radion att ökningen främst beror på att Sverige i höstas började tvångsutvisa människor till Irak – som över hälften av de som fått stöd återvände till.

Enligt Lindh leder tvångsutvisningar till en ökning av antalet frivilliga återvändare. Återetableringsstödet ligger på 30 000 kronor per person eller max 75 000 per familj. Det går även att ansöka om liknande stöd från EU.