Radar · Miljö

Miljöorganisationer firar EU:s våtmarkslag

Leonore Gewessler

Flera miljöorganisationer välkomnar beslutet att klubba igenom EU:s restaureringslag.
– I dag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Det var med minsta marginal som den omdiskuterade naturrestaureringslagen röstades igenom. Det efter att Österrikes gröna miljöminister Leonore Gewessler gått emot den egna regeringslinjen, som styrs av den konservativa förbundskanslern Karl Nehammer.

Beslutet var oväntat. Sverige var ett av sex länder som röstade nej, bland annat Finland och Polen emot. Den svenska regeringen har hävdat att naturrestaureringslagen är för inflexibel för svenska förhållanden och hade velat se större marginaler för skogsindustrin.

Men beslutet välkomnas av miljöorganisationerna som kallar det för en seger för klimatet.

– Vi måste restaurera och skydda natur för att tackla Europas förlust av biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning och minska klimatutsläpp. Därför är restaureringslagen en viktig del av lösningen och bör komma på plats snarast, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden (WWF), i ett pressmeddelande.

Tre miljarder träd

WWF betonar att restaureringslagen är den första stora lagstiftningen om biologisk mångfald på trettio år sedan art- och habitatdirektivet beslutades.

Den nya lagen ställer krav på medlemsländerna att minst 20 procent av EU:s land- och havsområden ska restaureras till 2030. Dit hör planteringen av tre miljarder träd och att återställa 25 000 kilometer floder.

WWF skriver att restaureringslagen kommer bli en hörnsten för EU:s biodiversitetsstrategi och att EU nu kan agera som ett föredöme under den stundande FN konferensen om biologisk mångfald (CBD COP16).

Även Greenpeace välkomnar att EU:s lag om naturrestaurering kommer att komma till stånd.

– Svenska regeringens fulspel att hindra en lag om att restaurera natur som EU redan kommit överens stoppades äntligen idag. Naturrestaureringslagen är viktig för att hotade ekosystem ska kunna återhämta sig. Sverige kan inte välja och vraka vilka lagar man vill genomföra och inte, nu måste regeringen göra sin plikt och stärka naturens möjligheter att återhämta sig, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV