Radar · Inrikes

Jämställdheten ökar i föräldraledigheten – pappor tar ut mer

pappa läser för barn

Pappornas andel av dagar med föräldrapenning ökar något även om det är mammorna som fortfarande tar ut största delen, rapporterar Försäkringskassans i sin årliga rapport om hushållens ekonomi.

Ett trendbrott har skett i hur föräldrar delar upp föräldrapenningen. Efter en tid av avstannad utveckling mot en mer jämställd föräldraledighet har pappornas börjat att ta ut mer föräldrapenning.

Rapporten har tittat på den period där mest föräldrapenning tas ut, det vill säga innan barnet fyllt två år.

I genomsnitt tog papporna ut 27 procent av dagarna för barn födda 2021, vilket är en ökning med sju procentenheter jämfört med barn födda 2010, , skriver Försäkringskassan.

– I årets rapport ser vi att pappornas andel av både dagar med föräldrapenning och den totala ledigheten, inklusive ej ersatta dagar, har ökat för barn födda 2021, säger Trude Warner, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Mammornas del minskar

Mammornas uttag av både ersatta och ej ersatta dagar har minskat för samma årsgrupp av barn. Däremot har andelen par där mamman tar ut mer än 80 procent av föräldrapenningen minskat.

– Mammors uttag av obetald ledighet har tidigare ökat i takt med att deras betalda ledighet minskar. Nu minskar mammors obetalda ledighet för första gången sen vi började mäta för cirka 10 år sedan. Detta skulle kunna bero på det försämrade ekonomiska läget, säger Trude Warner.

Definitionen av ett jämställt föräldrapenninguttaget är enligt Försäkringskassan ”att vardera föräldern har tagit ut minst 40 procent av föräldrapenningdagarna när barnet har fyllt två år”. Andelen par med ett jämställt uttag ökade, under perioden.

Försäkringskassan rapporterar även att hushållens inkomster fortsätter att minska, vilket är en trend sedan 2022 och något som tros bero på den höga inflationen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV